سفارش تبلیغ
صبا ویژن

85/12/28
8:0 صبح

یک نکته یک گاه

بدست سید عبدالمجید زواری در دسته

سید مجید زواری

·   هر چیزی در جهان به‌صورت مثبت و منفی آفریده شده است و در حقیقت مثبت و منفی هستند که در کنار هم به تعادل می‌رسند

رشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری        در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید             اندیشکده آصف 

. کوچک‌ترین ذره‌ی عالم که اتم‌ها هستند از بارهای مثبت و منفی تشکیل شده‌اند. در جریان الکتریسیته، بارهای مثبت و منفی هستند که با هم می‌توانند این همه وسیله و ابزار برقی را به‌کار بی‌اندازند و اگر یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد آن وسیله از کار می‌افتد. در خلقت جانوران هم به همین صورت است و خداوند جانوران را به‌صورت نر و ماده آفرید تا جهان متعادل شود. در خلقت انسان هم به همین ترتیب، هدف از آفرینش مرد و زن این بوده است که آن‌ها مکمل یکدیگر باشند. در حقیقت آن‌ها با هم، تشکیل انسان کامل را می‌دهند و برای رسیدن به کمال به هر دوی آن‌ها نیاز است.

آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری        در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید             اندیشکده آصف 

اگر به اطراف خود نگاه کنیم، می‌بینیم همه چیز در جهان به‌صورت مثبت و منفی است و هیچ‌کدام بدون وجود دیگری، معنی شناخته شده‌ی فعلی را نمی‌داد.

زشت و زیبا، خوب و بد، شب و روز، ماه و خورشید، فقر  و ثروت، تلخ و شیرین، کوه و دره، بیابان و جنگل، غم و شادی، سرد و گرم، سیری و گرسنگی، آب و آتش ، عاشق و معشوق، بهشت و جهنم، حق و باطل و....

هرکدام از این موارد در صورتی که متضاد آن وجود نداشته باشد اصلاً معنی ندارد، مثلاً اگر در دنیا زشتی وجود نداشت این همه زیبایی به چشم نمی‌آمد و اگر فقر نبود، ثروت معنی نداشت.

آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری        در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید             اندیشکده آصف 

در بعضی از کشورهای پیشرفته‌ی جهان که اکثر مردم در رفاه هستند و تعادل بین فقر و ثروت از بین رفته است، مردم دچار نوعی افسردگی و پوچی شده‌اند و بجای آن‌که از زندگی خود لذت ببرند، برای درمان افسردگی خود به انواع داروهای آرام بخش و مخدر و روش‌های دیگر روی آورده‌اند و همه‌ی این‌ها به‌خاطر از بین رفتن تعادل نظام هستی است که عملکرد خود ما باعث به‌وجود آمدن چنین وضعی شده است .

آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری        در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید             اندیشکده آصف 

 

 


   1   2   3   4   5   >>   >