سفارش تبلیغ
صبا ویژن

84/10/13
10:22 عصر

شطرنج و سیاست(2)

بدست سید عبدالمجید زواری در دسته

 مقالات و تحقیقات مجید زواری

 نویسنده: عبدالمجید زواری

منبع: باشگاه اندیشه 14/1/1384

در سیاست و شطرنج (1) گفتیم که همه مهره ها در خدمت شاه هستند و برای حفظ شاه تلاش میکنند ولی گفتیم که خود شاه در خدمت دستی نامرئی میباشد که کسی حضور آن را احساس نمیکند ولی به شدت این دست نامرئی در همه حرکات بازی تاثیر گذار میباشد و در حقیقت بازی به خواست خود او اصلا شکل میگیرد. معمولا مهره های بازی ( مردم) شاه را می بینند و او را مسئول همه اتفاقات رخ داده می دانند ولی در حقیقت دست نامرئی است که به خواست خود هر مهره ای را حرکت داده و برای حفظ خود و اهداف خود، حتی شاه را هم می تواند قربانی کند یا اگر شاه از فرمان آن سرکشی کرد او را با بحرانهای جدی مواجه سازد. در مقاله قبل برای اینکه مثالی در این مورد زده باشیم آمریکا و شوروی را مثال زدیم که اهداف خود را روی اهداف فرعی متمرکز میکردند ولی فکر میکنم که با توجه به تحولات جهان دخالت آنها نیز بیشتر شده و آن نامرئی بودن خود را تا حدودی از دست داده اند ولی هنوز آن دست نامرئی وجود دارد و از بین نرفته است. من معتقدم که این دست نامرئی صهیونیسم جهانی است که قدرت خود را برای رسیدن به اهداف خود و آرمان حکومت جهانی به خدمت گرفته است.

مقالات و تحقیقات مجید زواری
من با توجه به علاقه ام به مسائل اقتصادی، تحقیقاتی را در مورد اقتصادهای قرون وسطی، بعد از آن و همچنین در زمان ظهور اسلام و حکومت اسلامی پیامبر در مدینه و همچنین واقعیاتی که امروزه ما با آنها مواجه هستیم وهمه می دانیم به این نتیجه رسیدم که یهودیان در هر دوره ای از دوران ذکر شده، چهره محبوبی نداشته اند ودر بعضی از دوره ها مانند قرون وسطی به شدت مورد تنفر مردم و حکومتها بوده اند ولی در هر کدام از دوران یاد شده با توجه به خصلت پول پرستی و ثروت اندوزی یهود که در قرآن نیز به ان اشاره شده، یهودیان قومی ثروتمند بوده اند و خیلی از مسایلی را نیز که در نزد ادیان دیگر ناپسند بود مثل دادن ربا، برای آنها اینگونه نبود و با ربا خواری بر ثروت خود اضافه میکردند. عامل دیگری که در نزد قوم یهود به چشم میخورد این است که آنها معمولا در دوران های مختلف، انسانهای با سوادی بوده اند و از مردم دوران خود خیلی از این نظر بالاتر بوده اند. برای مثال بعد از ضربت خوردن امام علی (ع) برای معالجه ایشان پزشکی که به بالین ایشان آمد یهودی بود و قطعا اگر در آن زمان در بین مسلمانان شخصی در آن سطح وجود داشت از افراد مسلمان استفاده میشد تا یهودی. در دوران ما هم همینطور است و یهودیان اقلیتی بسیار باسواد هستند که بالاترین سطح سواد را در بین کشورهای جهان دارند و در بسیاری از مراکز علمی وتحقیقاتی و دانشگاهی مهم جهان حضور فعال دارند و حتی اگر به تاریخچه اختراعات مهم جهان نگاه کنیم بیشتر اختراعات و اکتشافات مهم جهان بدست دانشمندان یهودی انجام شده و از این عامل هم به شدت در خدمت اهدافشان استفاده میکنند. سومین نکته اینکه یهودیان در هیچ کدام از دورانهای ذکر شده به عنوان یک قدرت مطرح نبوده اند ولی با استفاده از اهرمهای علم وثروت که دراختیار داشتند بخوبی توانسته اند قدرت زمان خود را در اختیار اهداف خود خود قرار دهند و بخوبی با آن بازی کنند و هرگاه هم این قدرت در جهت خواسته های آنها عمل نمیکرد با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشتند او را به شدت دچار بحران میکردند. مثال بارز در این مورد قضیه رسوایی اخلاقی آقای کلینتون بود که در آن زمان آقای کلینتون را که در جریان صلح بین فلسطینیان واسرائیل طرحی داده بود که تا حدودی منافع فلسطینیان هم در نظر گرفته شده بود، بوسیله یک کارآموز یهودی با آن بحران عظیم روبرو شد که طبق قوانین آمریکا عمل آقای کلینتون امری عادی بود و غیر قانونی نیز نبود ولی ناگهان تبلیغات گسترده ای بر علیه ایشان به راه افتاد و ایشان را به جرم دروغگویی و انکار این مسئله در دادگاهی که میلیونها نفر آن را می دیدند، محاکمه کردند ولی در نهایت با فشارهایی که به آقای کلینتون وارد شد ونرمش وانعطاف ایشان قضیه بر عکس شد و همه چیز به حالت عادی برگشت و حتی محبوبیت کلینتون نیز افزایش پیدا کرد.

مقالات و تحقیقات مجید زواری
در حال حاضر هم یهودیان با استفاده از ابزارهای علم و ثروت خود که در جهت به خدمت گرفتن قدرت از آنها استفاده میکنند، توانسته اند در جهت اهداف خود حرکت کنند و قصد دارند آرزوهای خود را عملی کنند. نکته جالب بین یهودیان این است که یهودیان بخوبی توانایی استفاده از این ابزارها را در جهت منافع خود دارند و برنامه ریزی و مدیریتی قوی دارند و توانسته اند با به خدمت گرفتن رسانه ها، مطبوعات، مراکز علمی و دانشگاهی، در اختیار داشتن منابع مالی جهان و هماهنگی گسترده بین آنها و وابسته کردن کشورهای جهان به این عوامل، قدرتهای جهان را در اختیار خود قرار دهند و از آنها در جهت اهداف خود بهره ببرند.

مقالات و تحقیقات مجید زواری

 

شطرنج و سیاست 1