سفارش تبلیغ
صبا ویژن

85/1/4
9:20 صبح

مهم ترین رخدادهاى سیاسى سال ۱۳۸۴ در ایرا

بدست سید عبدالمجید زواری در دسته

مهم ترین رخدادهاى سیاسى سال ۱۳۸۴ در ایران
منیع روزنامه جوان 28 /12/84
سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى
در ابتداى سال ۸۴ مقام معظم رهبرى با توجه به برگزارى انتخابات ریاست جمهورى، این سال را سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى نام نهادند.
این امر به خصوص با توجه به انتخابات نهم و لزوم توجه هر چه بیشتر جناح ها به خط قرمز نظام از اهمیت مضاعفى برخوردار بود. به خصوص که دشمنان انقلاب با توجه به انتخابات حساس خرداد گذشته به شدت تلاش مى کردند تا با ناامید کردن مردم، آن ها را از حضور در پاى صندوق هاى رأى باز دارند. آن روى دیگر سکه سال همبستگى ملى، اجتناب گروه ها و جریان هاى سیاسى از زیر پا گذاشتن خط قرمزهاى نظام از طریق زیر سوال بردن یکدیگر بود.
به این لحاظ پیام همبستگى، وحدت در عین رقابت و توجه به اصول اساسى و بنیادین نظام جمهورى اسلامى ایران بود.
پرونده هسته اى ایران؛ نقطه چالش ایران با غرب
آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری
در همین سال خاتمى، رییس جمهور سابق آب پاکى را بر روى دستان دولت هاى غربى ریخت و آن ها  را مطمئن کرد که ایران هرگز تعلیق دایمى غنى سازى را نخواهد پذیرفت. اروپا که در ماجراى پرونده هسته اى ایران در سال گذشته به کرات با موش وگربه بازى تلاش داشت به نحوى ایران را از دستیابى به حقوق قانونى اش منصرف کند تا از این رهگذر موفقیتى دیپلماتیک را در پرونده سیاسى خود به یادگار بگذارد با استناد به تشویق هاى گوناگون و ابزارهاى تهدیدآمیز کوشید مسوولین پرونده هسته اى را به عقب نشینى در برابر مواضع خود ترغیب نماید. حتى این کشورها بحث موافقت با غنى سازى در مقیاس کوچک را مطرح کردند که یک روزنامه اروپایى از آن به عنوان جعبه تو خالى با روبان قشنگ نام برد.
انفجارهاى کور
در سال ،۸۴ صرف نظر از همه تکاپوهاى بین المللى، شاهد بروز انفجارهاى کور در اهواز و دیگر شهرهاى استان خوزستان بودیم، ریشه یابى علل و عوامل این رخداد در بررسى هاى فنى کارشناسان کشور نشان داد که نوع مواد منفجره و نحوه عملکرد گروه هاى محارب حاکى از نوعى وابستگى همه جانبه به کشورهاى بیگانه و حمایت مالى و روانى از این رخداد بوده است.
آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری
انگلستان به عنوان نخستین متهم پس از آن که بلر تهدید کرد که پاسخ دخالت ایران در انفجارهاى بصره را خواهد داد، مطرح شد. اعتراضات برخى افراد دستگیر شده نیز نشان داد که انگلستان پروژه جنگ قومى و جداسازى خوزستان که به مدت یک قرن آن را با جدیت تمام دنبال مى کرد، در دستور کار قرار داده است.
گرچه مردم از این انفجارها خسارات مادى و معنوى زیادى دیده بودند ولى در نهایت آن ها در یک راهپیمایى گسترده ضمن حمایت از نظام و دستاوردهاى انقلاب اسلامى، انزجار خود را از این اقدامات غیر انسانى به رخ بیگانگان کشیدند.
انتخابات ریاست جمهورى؛ مهم ترین تحول سال ۸۴
اما مهم ترین رویداد سال گذشته بحث انتخابات و کشمکش گروه ها و جریان هاى حیاتى براى ورود به عرصه قدرت بود. در ثبت نام داوطلبان پس از آن که آمار باور نکردنى هزار و ده نفر از سوى وزارت کشور منتشر شد، مسوولان به این فکر افتادند که در اسرع وقت بازنگرى جدى در قانون انتخابات انجام دهند. در این میان رد صلاحیت چند کاندیدا و دخالت مقام معظم رهبرى مبنى بر تایید آن ها براى جلوگیرى از بهانه ها، شور و حال فضاى انتخابات را دو چندان کرد و سرانجام در مرحله نخست انتخابات، کاندیداى نه چندان مطرح در نظر نخبگان همراه با هاشمى رفسنجانى به مرحله دوم راه یافت که در مرحله دوم مردم احمدى نژاد را با ۱۷ میلیون راى به عنوان رییس جمهور اسلامى ایران انتخاب نمودند.
انتخابات نهم، تغییراتى در آرایش نیروهاى سیاسى کشور به وجود آورد. اصلاح طلبان پس از شکست دچار تشتت و اختلاف شدند، کروبى از جمع روحانیون استعفا داد وحزب اعتماد ملى را تاسیس کرد و خاتمى رییس جمهور سابق با تاسیس بنیاد باران، اصلاح طلبان و دولتى هاى مجموعه خود را زیر چتر حمایتى خود قرار داد.
آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری
احمدى نژاد در نخستین گفت و گوى خود با خبرنگاران بر مساله عدالت و رفع تبعیض در ایران و جهان تاکید کرد و در نخستین حضور خود در مجمع عمومى سازمان ملل همه نگاه ها را به سوى خویش خیره کرد. وى مشارکت کشورها در امر تولید سوخت هسته اى را خواستار شد و شعار مهرورزى و عدالت طلبى خود را به جهان خارج از ایران معرفى کرد.
راى اعتماد به کابینه احمدى نژاد
اما مهم ترین چالش داخلى در سال ،۸۴ بحث راى اعتماد به کابینه احمدى نژاد بود. مجلس پس از آن که به چند وزیر پیشنهادى رییس جمهور راى نداد درباره وزیر نفت سرسختى قابل ملاحظه اى به خرج داد و براى نخستین بار در تاریخ جمهورى اسلامى «بحران تکمیل کابینه» دولت را در آستانه چالش قرارداد اما سرانجام این مساله با راى به آخرین وزیر پیشنهادى نفت خاتمه یافت.
آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری
سقوط هواپیماى ۱۳۰C و فالکن
از دیگر حوادث مهم سال ،۸۴ سقوط هواپیماهاى ۱۳۰C خبرنگاران و فالکن سپاه بود که منجر به کشته شدن ۱۱۷ نفر از اصحاب رسانه ها و فرماندهان سپاه شد.
کارشناسان با عنوان کردن مشکل تحریم، فرسودگى ناوگان هوایى کشور را عامل اصلى این رخداد معرفى کردند و برخى دیگر از محافل بر بى احتیاطى و عدم دقت و فقدان امنیت پرواز تاکید مى کردند. با این حال حوادث هوایى سال ۸۴ را باید از غم بارترین رخدادهایى دانست که باعث از دست رفتن جان تعداد زیادى از عزیزان کشور شد.
گزارش پرونده هسته اى ایران به شوراى امنیت
اما رخداد مهم دیگرى که تا پایان سال ۸۴ و در یک پروسه تدریجى به وقوع پیوست، گزارش پرونده هسته اى ایران به شوراى امنیت بود که به رغم همه تلاش ها و اعتماد سازى هاى ایران، سرانجام این پرونده توسط آژانس بین المللى انرژى اتمى در تصمیمى کاملاً سیاسى به شوراى امنیت ارجاع شد تا به پروسه «آپارتاید هسته اى» جنبه عملیاتى بخشیده شود.