سفارش تبلیغ
صبا ویژن

86/2/4
10:54 عصر

عشق چیست؟

بدست سید عبدالمجید زواری در دسته


 عشق چیست؟؟

 

اندیشکده روابط بین الملل 

When you are together with that special someone, you pretend to ignore
that person. But when that special someone is not around, you might look around to find them.
At that moment, you are in Love.

وقتیکه با اون شخص بخصوص هستی ..تظاهر میکنی که بهش بی اعتنایی ..ولی وقتیکه اون دور و اطراف نیست .چشمات دنبالش میگرده....

این همون وقتیه که تو عاشقی....


************ *******
اندیشکده روابط بین الملل 

 there is someone else who always makes you laugh,
your eyes and attention might go only to that special someone.
Then, you are in love.
کسی هست که همیشه باعث شادی تو میشه..نگاهت  و توجه ات فقط واسه اون شخص بخصوص هست...پس تو عاشقی


************ *******

اندیشکده روابط بین الملل 

Although that special someone was not supposed to have called you ,
to let you know of their safe arrival,
your phone is quiet.
You are unpatiently waiting for the call!
At that moment, you are in love.

 اگرچه از اون شخص به خصوص انتظار نمیره که واسه رسیدن صحیح و سالمش به مقصد خبر بده و تلفنت هم زنگ نمی زنه ..ولی بی صبرانه در انتظار تلفنش هستی....

این همون زمانی هست که  عاشقی

  

************ *******


If you are much more excited for one short e-mail from

that special someone than other many long e-mails,

you are in love.

اندیشکده روابط بین الملل 

اگه واسه دریافت یه ایمیل  هر چند کوتاه از اون شخص هیجان زده تر از ایمیل های بلند بقیه افراد هستی...

تو عاشقی...

 

 

************ *******


When you find yourself as one who cannot erase all the
emails or SMS messages in your phone because of one message
from that special someone, you are in love.


وقتیکه تو می فهمی که نمیتونی همه ایمیل ها و اس-ام -اس های تلفنت رو پاک کنی چون یه دونه اس -ام- اس یا ایمیلش مال اون شخص بخصوص هست.

.تو عاشقی

 

************ *******

اندیشکده روابط بین الملل 


When you get a couple of free movie tickets, you would

not hesitate to think of that special someone.

Then, you are in love.وقتیکه بهت 2 تا بلیط مجانی واسه سینما میدن  و تو بدون شک به اون شخص فکر میکنی..

پس تو عاشقی

 

************ *******You keep telling yourself, "that special someone is just a friend",but
you realize that you can not avoid that person"s special attraction. At that
moment, you are in love.

اندیشکده روابط بین الملل 

 تو به طور مداوم به خودت تلقین میکنی که :**بابا اون شخص بخصوص فقط یه دوست ساده هست.**ولی در عین حال نمیتونی جذابیت های ذاتی اون  رو نادیده بگیری...

این همون زمانی هست که عاشق شده ای

 

************ *******


اندیشکده روابط بین الملل 

While you are reading this post, if someone

appears in your mind,

then u are in love with that person...)
 

در مدت زمانی که این ای-میل رو میخوندی ..اگه تصویر شخص بخصوصی هی تو فکرت نقش می بست و یاد اون میکردی

پس تو عاشق همون آدم شده ای

************ ********* **

------------ --------- --------- --------- -----

for that special someone who i love him most... and he knows that well...fariba

Every second God remembers you, هر ثانیه خداوند به یاد توست
Every minute God bless you,
هر دقیقه خداوند نگهدار توست
Every hour God cares for you because...
هر ساعت خداوند پشتیبان توست...زیرا...
Every day I pray God to take care of U.
هر روز من دعا میکنم و از خدا  میخوام که  پشت و پناه تو باشد

************ *******

اندیشکده روابط بین الملل 
Good looks catch the eyes,
زیبایی چشم هارو شکار میکنه
but Good Personality catches the hearts.
..ولی شخصیت خوب قلبها رو