سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/11/27
3:39 عصر

تهران و رویایی سی ساله/ مروری بر دیدگاه های مختلف در خصوص انتقال

بدست سید عبدالمجید زواری در دسته

 

اندیشکده روابط بین الملل:  در موضوع انتقال پایتخت، نکته ای که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و در برخی اظهارنظرهای مسئولان و کارشناسان از آن غفلت می شود، بحث سند چشم انداز تهران است که بر اساس آن برنامه اجرایی و به نوعی مسیر شهر برای حداقل بیست سال آینده مشخص شده است. این بدین معناست که حتی در صورت تصمیم به انتقال پایتخت این کار باید برای بعد از دوره بیست ساله برنامه ریزی شود.

بر اساس این سند که سال 1385 در شورای شهر وقت تهران تهیه شده است، تهران در افق 1404 جهانشهری است فرهنگی، دانش بنیان با هویت اصیل ایرانی و اسلامی، زیبا، مقاوم، مرفه و معیار در دنیای اسلام.

به طور کلی جهانشهرها به سه گروه سیاسی–دیپلماتیک، اقتصادی- تجاری و فرهنگی-اجتماعی تقسیم می شوند که برای تهران جهان شهر فرهنگی در نظر گرفته شده است که با سه ویژگی هویت آفرین ذیل از شهرهای دیگر متمایز می شود.

نخست تهران 1404 پایگاه رخدادهای برجسته فرهنگی ومرکز بین المللی گفتگوی فرهنگ ها وادیان خواهد بود.

دوم، تهران 1404 پایگاهی برای تولید پایگاهی برای تولید و صدور فرآورده های فرهنگی جذاب با استفاده از منبع فرهنگی ایرانی واسلامی خواهد بود. بر همین اساس بیش از پنجاه درصد کسب و کارها در تهران 1404 به عنوان یکی از قطب های جهانی صنعت فرهنگی مبتنی بر این صنعت خواهد بود.

برای ادامه مطلب کلیک کنید