سفارش تبلیغ
صبا ویژن

95/1/13
7:24 عصر

پشت پرده اهانت به ساحت پیامبر

بدست سید عبدالمجید زواری در دسته

روزنامه جوان، 16/11/84

اندیشکده روابط بین الملل: چندى پیش روزنامه دانمارکى یولندز پستن کاریکاتورى توهین آمیز را چاپ کرد که واکنش شدید کشورهاى اسلامى را به دنبال داشت
با انتشار این کاریکاتور که بى شرمانه به مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان توهین شده بود، کشورهاى اسلامى واکنش نشان داده و اعتراض هاى گسترده اى به دولت دانمارک و روزنامه مزبور کردند.
در این رابطه مى توان به اقدام عربستان در فراخواندن سفیر خود از دانمارک اشاره کرد.
پنج ماه پس از انتشار این کاریکاتور توهین آمیز، در روزهاى اخیر برخى از روزنامه هاى دانمارکى بى توجه به اعتراض هاى گسترده مسلمانان، با این توجیه که آزادى بیان مقدم بر هر چیزى است مجموعه 12 تایى این کاریکاتورها را مجدداً چاپ کردند. به دنبال این اقدام، این کاریکاتورها در مجلات و روزنامه هاى سوئد، نروژ و اخیراً در فرانسه، آلمان و دیگر کشورهاى اروپایى نیز چاپ شد و حتى روزنامه دانمارکى با دفاع از اقدام توهین آمیز خود، به بهانه آزادى بیان مسابقه اى را با عنوان «از محمد (ص) چه تصورى دارید، آن را بکشید و جایزه بگیرید» برگزار کرده است.